รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกรอบรสเนยเค็ม

กล้วยกรอบรสเนยเค็ม
  • รหัสสินค้า : 580604-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกรอบรสเนยเค็ม (รหัสโอทอป 580600285201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล หมู่ 1 บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

ติดต่อ : นางศรีสุดา ทองพัน

โทร : 053 618088

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร