รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขี้ผึ้งสมุนไพร

ขี้ผึ้งสมุนไพร

ขี้ผึ้งสมุนไพร (รหัสโอทอป 770200415201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขี้ผึ้งสมุนไพร

25/13 โป่งกระสัง หมู่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ติดต่อ : นางละเอียด กองคูณ

โทร : 085-2945168

วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2553