รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดก้านมะพร้าว

ไม้กวาดก้านมะพร้าว

ไม้กวาดก้านมะพร้าว (รหัสโอทอป 770400344701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านปอแดง

130 ปอแดง หมู่ 3 บ้านปอแดง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางประทุม ทองแดง

โทร : 089-0227435, 032-690046

วันที่แก้ไข : 4 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านปอแดง