รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยสี่รส

กล้วยสี่รส
  • รหัสสินค้า : 770403-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยสี่รส (รหัสโอทอป 770400394701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน

21/4 หมู่ 6 บ้านป่าร่อน ถ.วังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

ติดต่อ : นางบุญมา แตงอ่อน

โทร : 086-5109254

วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน