รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์ (รหัสโอทอป 770400795201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาตรี ชุมชนวัดเกาะยายฉิม

491/1 เกาะยายฉิม หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

ติดต่อ : นางวันดี ทรัพย์ซ

โทร : 081-8038699

วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาตรี ชุมชนวัดเกาะยายฉิม