รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลายไม้แปรรูป

ลายไม้แปรรูป

ลายไม้แปรรูป (รหัสโอทอป 950100234701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มลายไม้แปรรูป

62/3 ตาสา หมู่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : นางนิกรรดา อาแว

โทร : 089 9783164

วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2553