รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลมะพร้าว

น้ำตาลมะพร้าว
  • รหัสสินค้า : 750303-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำตาลมะพร้าว (รหัสโอทอป 750301135201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวแท้หมู่ 5

63/1 คลองท่าคา หมู่ 5 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นางสมรวย รัตนเจร

โทร : 089-2313871

วันที่แก้ไข : 9 ส.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวแท้หมู่ 5