รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม (รหัสโอทอป 350800905201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านดงยาง

224 ดงยาง หมู่ 16 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

ติดต่อ : นางเมฆ แสงโชติ

โทร : 08 9530 7987

วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านดงยาง