รายละเอียดสินค้าโอทอป

นำมันหว่าน 108

นำมันหว่าน 108

นำมันหว่าน 108 (รหัสโอทอป 360300764902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจขุนดงแปรรูปสมุนไพร

108 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

ติดต่อ :

โทร : 044787861

วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจขุนดงแปรรูปสมุนไพร