รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มจากผ้าฝ้าย

ผ้าห่มจากผ้าฝ้าย

ผ้าห่มจากผ้าฝ้าย (รหัสโอทอป 451500194701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ

9 บุ่งเลิศเหนือ หมู่ 7 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : นางจงรัก อุดรทัก

โทร : 08 9576 0391

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ