รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันกันผมหงอก

น้ำมันกันผมหงอก

น้ำมันกันผมหงอก (รหัสโอทอป 450100155201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปสมุนไพรชนาภา

58/4 หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : คุณวาสนา โยธาสุภา

โทร : 08 9418 4878

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปสมุนไพรชนาภา