รายละเอียดสินค้าโอทอป

แหนมห่อใบตอง

แหนมห่อใบตอง
  • รหัสสินค้า : 450103-I001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แหนมห่อใบตอง (รหัสโอทอป 450101225204)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้าแยกกกโพธิ์

246 ห้าแยกกกโพธิ์ หมู่ 14 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางนิธิกาญจน์ เท

โทร : 0 4351 2345,08 1592 2244

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2553