รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม

ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม
ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม
  • รหัสสินค้า : 450103-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม (รหัสโอทอป 450103105201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จินดาขนมนางเล็ดน้ำแตงโม

116 โนนเมือง หมู่ 16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางจินดา นวลนุกู

โทร :

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2553