รายละเอียดสินค้าโอทอป

มีด

มีด

มีด (รหัสโอทอป 450100785204)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตีเหล็กบ้านหนองบัวทอง

205 หนองบัวทอง หมู่ 13 บ้านหนองบัวทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นายฐิตะวัฒน์ ประต

โทร : 08 4031 5811

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มตีเหล็กบ้านหนองบัวทอง