รายละเอียดสินค้าโอทอป

พวงมาลัย

พวงมาลัย

พวงมาลัย (รหัสโอทอป 451401195201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตดอกไม้จากรังไหม

35 สำโรง หมู่ 7 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

ติดต่อ : นางอนงค์ สีลาดเล

โทร : 08 7214 5796

วันที่แก้ไข : 24 ก.ย. 2553