รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระติบข้าว

กระติบข้าว
กระติบข้าว

กระติบข้าว (รหัสโอทอป 451400594901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านอาจสามารถ

238 บ้านอาจสามารถ หมู่ 13 เยี่ยมพัฒนา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

ติดต่อ : นายผอง ยิ่งยงสัน

โทร : 0 4359 9422

วันที่แก้ไข : 24 ก.ย. 2553