รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระติบข้าว

กระติบข้าว
กระติบข้าว

กระติบข้าว (รหัสโอทอป 451400184701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านหนองหัวคน

168 หนองหัวคน หมู่ 15 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

ติดต่อ : นางบุญมี ธรรมเก

โทร : 08 9214 3268

วันที่แก้ไข : 24 ก.ย. 2553