รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วกรอบแก้ว

ถั่วกรอบแก้ว
  • รหัสสินค้า : 950101-H001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วกรอบแก้ว (รหัสโอทอป 950100865201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้แช่บ๊วย

13 นายสิน คูหามุข ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ติดต่อ : นางวาสนา หริรักษ์

โทร : 08 4780 3061

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้แช่บ๊วย