รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำดื่มบรรจุขวดเพชร

น้ำดื่มบรรจุขวดเพชร

น้ำดื่มบรรจุขวดเพชร (รหัสโอทอป 370401525201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

.กลุ่มน้ำดื่มเนกขัมทิพย์

4 หนองข่า หมู่ 4 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180

ติดต่อ : นายชาลี แก่นบุตร

โทร : 08 0481 2400

วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2553