รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวแต๋นเลิศรส

ข้าวแต๋นเลิศรส
  • รหัสสินค้า : 450401-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวแต๋นเลิศรส (รหัสโอทอป 450400524901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มบ้านบ้านเกษตรกร หมู่ที่ 15

91 อ้น หมู่ 15 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180

ติดต่อ : นางปราณี วรรณสิงห

โทร : 081 1848692

วันที่แก้ไข : 9 มี.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มบ้านบ้านเกษตรกร หมู่ที่ 15