รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฟืมพวงกุญแจ

ฟืมพวงกุญแจ

ฟืมพวงกุญแจ (รหัสโอทอป 451800384701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม

16 ทุ่งสว่างสามัคคี หมู่ 12 ตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ :

โทร : 089-6173584, 043-509217

วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม