รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวโพดอบเนย

ข้าวโพดอบเนย
  • รหัสสินค้า : 452002-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวโพดอบเนย (รหัสโอทอป 452000315201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวโพดอบเนย

47 อีโก่ม หมู่ 9 ตำบลเทอดไทย กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นายพงษ์ศักดิ์ ศร

โทร : 084 8673558

วันที่แก้ไข : 7 ก.ย. 2553