รายละเอียดสินค้าโอทอป

โพธิ์เงิน/โพธิ์ทอง

โพธิ์เงิน/โพธิ์ทอง

โพธิ์เงิน/โพธิ์ทอง (รหัสโอทอป 450501685201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านโพธิ์เงิน/โพธิ์ทอง

74 อุ่มเม้า หมู่ 1 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นายสง่า สารรัตน์

โทร : 089 9832450, 043 569543

วันที่แก้ไข : 8 ก.ย. 2553