รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้า

ตะกร้า

ตะกร้า (รหัสโอทอป 450300165202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานบ้านดอนดู่

32 ดอนดู่ หมู่ 5 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

ติดต่อ : นางคำพอง หอมไกล

โทร : 080 4206335

วันที่แก้ไข : 8 ก.ย. 2553