รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟน้ำเต้า

โคมไฟน้ำเต้า

โคมไฟน้ำเต้า (รหัสโอทอป 450600035201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โคมไฟกะลามะพร้าว

196 ทุ่งหมื่น หมู่ 8 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

ติดต่อ : นายบุญศรี มาตร์ค

โทร : 089-6232592, 043 565014

วันที่แก้ไข : 8 ก.ย. 2553