รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมอนฟักทอง

หมอนฟักทอง

หมอนฟักทอง (รหัสโอทอป 450802365201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหมอนฟักทอง

59 หนองหูลิง หมู่ 7 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

ติดต่อ : นางบัวเรียน ชูศร

โทร : 089-8870075

วันที่แก้ไข : 8 ก.ย. 2553