รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก
ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก (รหัสโอทอป 450700885201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 4

91 หนองขี้ม้า หมู่ 4 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางนภา เทศสิงห์

โทร :

วันที่แก้ไข : 8 ก.ย. 2553