รายละเอียดสินค้าโอทอป

รองเท้าหนัง

รองเท้าหนัง

รองเท้าหนัง (รหัสโอทอป 130100475201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง

43/6 หมู่ 2 ถนนเทศบาล 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณบังอร รุจาคม

โทร : 02 978 4923, 08 1617 8209

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PT/Bolity.htm

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง