รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุ้กกี้ข้าวสังข์หยด

คุ้กกี้ข้าวสังข์หยด

คุ้กกี้ข้าวสังข์หยด (รหัสโอทอป 930101735201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

คุ้กกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

65 หมู่ 14 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ :

โทร : 081-3884990

วันที่แก้ไข : 22 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป คุ้กกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง