รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบอนามัย

กล้วยอบอนามัย

กล้วยอบอนามัย (รหัสโอทอป 530101014901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาเป็นเลิศ

325/1 บ้านป่าเซ่า หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170

ติดต่อ : นางอารีย์ พุกอินท

โทร : 0-5547-5656, 08-1173-8151

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาเป็นเลิศ