รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องเพาะงอกสมุนไพร

ข้าวกล้องเพาะงอกสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 530113-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องเพาะงอกสมุนไพร (รหัสโอทอป 530100565301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลวังดิน

41 หมู่ที่ 3 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ :

โทร : 081-8877935

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลวังดิน