รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 950506-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนกวน (รหัสโอทอป 950500424901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ :

โทร : 084-3959124 0 7327 1027

วันที่แก้ไข : 17 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร