รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
  • รหัสสินค้า : 530302-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด (รหัสโอทอป 530300645302)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย

89 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150

ติดต่อ :

โทร : 0-8996-01388

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย