รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มทอมือ (รหัสโอทอป 460300724901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง

23 คำโพนทอง หมู่ 5 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130

ติดต่อ : นางปราณี กมลเรื

โทร : 086-2195646 0-4313-0553

วันที่แก้ไข : 24 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง