รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมบัวหิมะ (รหัสโอทอป 401001685301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านขนมคุณภัทรา

415/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ติดต่อ :

โทร : 043-374539

วันที่แก้ไข : 29 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป บ้านขนมคุณภัทรา