รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกกุ้งเสียบ

น้ำพริกกุ้งเสียบ
  • รหัสสินค้า : 850401-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกกุ้งเสียบ (รหัสโอทอป 850400455301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์ บ้านบางกุ้ง

125 หมู่ 6 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

ติดต่อ :

โทร : 08-4837-2788, 08-4052-9922

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์ บ้านบางกุ้ง