รายละเอียดสินค้าโอทอป

จุติมาไข่เค็มไชยา

จุติมาไข่เค็มไชยา
  • รหัสสินค้า : 840603-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

จุติมาไข่เค็มไชยา (รหัสโอทอป 840600294701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จุติมาไข่เค็ม

132 บ้านวัดแก้ว หมู่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

ติดต่อ : นางจุติมา ตันติพง

โทร : 081-5695220, 0-7743-1543

วันที่แก้ไข : 4 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป จุติมาไข่เค็ม