รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารท

กระยาสารท
  • รหัสสินค้า : 620707-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระยาสารท (รหัสโอทอป 620700365201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระยาสารทแม่บ้านตะเคียนงาม

46 หมู่ 8 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

ติดต่อ :

โทร : 085-2673960

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มกระยาสารทแม่บ้านตะเคียนงาม