รายละเอียดสินค้าโอทอป

สมุนไพรใบหม่อน

สมุนไพรใบหม่อน

สมุนไพรใบหม่อน (รหัสโอทอป 400300244701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง

286 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320

ติดต่อ :

โทร : 081-3912959, 043-267326

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง