รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มดินสอพองต้มสุก

  • รหัสสินค้า : 350103-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มดินสอพองต้มสุก (รหัสโอทอป 350100084701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก

เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

ติดต่อ : นางอรุณี พรหมสุข

โทร : 08 72414761

วันที่แก้ไข : 6 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก