รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์(ดอกยี่โถ) (รหัสโอทอป 450300365301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์

35 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อ :

โทร : 08 4467 5840

วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2554