รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกก (รหัสโอทอป 450701195201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกก

28 หมู่ 6 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางทองดี สุริโย

โทร : 01-4714723

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกก