รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟกะลามะพร้าว

โคมไฟกะลามะพร้าว (รหัสโอทอป 451002055301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านดงกลาง

73 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อ : ปราณี คำภีระ

โทร : 08 0589 1991

วันที่แก้ไข : 17 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านดงกลาง