รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกก (รหัสโอทอป 451400144701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสือบ้านฟ้าเลื่อม

62 ฟ้าเลื่อม หมู่ 2 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ติดต่อ :

โทร : 08-7834-8109

วันที่แก้ไข : 30 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอเสือบ้านฟ้าเลื่อม