รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลสดแท้ 100% 4 ดาว ปี 2553)

น้ำตาลสดแท้ 100% 4 ดาว ปี 2553)

น้ำตาลสดแท้ 100% (รหัสโอทอป 600300254701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและขนมไทย

21/1 หมู่ 7 บ้านหัวกระทุ่ม ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

ติดต่อ : นางสาวเสาวลักษณ์

โทร : 081 8863019, 086 2078735

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและขนมไทย