รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมะนาวน้ำหอมเข้มข้น

น้ำมะนาวน้ำหอมเข้มข้น

น้ำมะนาวน้ำหอมเข้มข้น (รหัสโอทอป 600400065202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดเฟรช

329/2 หมู่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

ติดต่อ : นางกมลรัตน์ พูลสวัสดิ์

โทร : 081-2814740, 056-323296

โทรสาร : 056 323297

อีเมล: maicity@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดเฟรช