รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุ่มไหล่สำรวย

ผ้าคลุ่มไหล่สำรวย

ผ้าคลุ่มไหล่สำรวย (รหัสโอทอป 320103535202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเขวาน้อย

25/1 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นางสำรวย อินชู

โทร : 084-4109880

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเขวาน้อย