รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขก 3 รส

ส้มแขก 3 รส
  • รหัสสินค้า : 960501-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขก 3 รส (รหัสโอทอป 960500665208)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา

125 หมู่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

ติดต่อ : นางประทุมทิพย์ ขว

โทร : 08-9486-7682, 0-7367-1428

วันที่แก้ไข : 22 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา