รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสริมอาหาร อัลจีนา สาหร่ายสไปรูลิน่า

เสริมอาหาร อัลจีนา สาหร่ายสไปรูลิน่า
  • รหัสสินค้า : 670314-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เสริมอาหาร อัลจีนา สาหร่ายสไปรูลิน่า (รหัสโอทอป 670300255201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท กรีนเอิร์ธ ไปโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

99/9 ห้วยลาน หมู่ 9 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

ติดต่อ : นางกัญญาภรณ์ ญาณ

โทร : 056-824555-6

โทรสาร : 056-824557

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป บริษัท กรีนเอิร์ธ ไปโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด