รายละเอียดสินค้าโอทอป

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว
  • รหัสสินค้า : 940110-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว (รหัสโอทอป 940100634701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดม่วงหิมพานต์

59/2 หมู่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

ติดต่อ :

โทร : 081 0981582, 086 2854063, 073 313006

วันที่แก้ไข : 22 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดม่วงหิมพานต์